HSF

Om Hägernäs Strands Forum - HSF


HSF är en samarbetsorganisation för bostadsrättsföreningarna i Hägernäs Strand grundad 2010.

Syftet är att förbättra för föreningarna och deras medlemmar genom att stödja kontakter, skapa kontaktvägar mellan föreningarna och driva en gemensam webbplats.

Hur HSF arbetar

Arbetet leds (och ordförande utses) av en av föreningarna där ansvaret skiftar i ett halvårsvis cirkulerande schema. Den förening som står i tur att ta vid stödjer ordföranden. Ordföranden koordinerar verksamheten, och beslut fattas i konsensus mellan berörda föreningar. Styrelse saknas.

De olika föreningsstyrelserna informerar varandra i frågor av gemensamt intresse och resultatet av olika satsningar. Möjligheter till gemensamma avtal undersöks – till att börja med hisservice och snöröjning.

HSF försöker också påverka myndigheter och andra till förmån för bostadsområdet.

Webbplats

Webbplatsen www.hagernasstrand.se har skapats för att presentera och informera om Hägernäs Strand, och förmedla kontakt med områdets bostadsrättsföreningar.

Webbplatspolicy

Syftet med Hägernäs Strands Webbplats (HSW) är att verka för en positiv utveckling av Hägernäs Strand och genom information bidra till ett stärkt intresse för boende och investerande inom området. Webbplatsen kompletterar på det sättet bostadsrättsföreningarnas hemsidor, vars information primärt riktar sig till de egna medlemmarna.

HSW ska med fokus på gemensamma intressen sträva efter en objektiv och opolitisk redovisning. Publicerad information ska avse frågor där alla bostadsrättsföreningar kan förväntas vara överens.

HSW underhålls med begränsade medel och har därför ingen egentlig nyhetsbevakning. Förutom evenemangskalendern finns endast nyheter som hanteras via länkar till eller prenumeration på andra källors information.

En webbredaktion ansvarar för information, ekonomi och förvaltning av HSW. Målet är att de boende i Hägernäs Strand ska ha nytta av webbplatsen och att den ska stödja HSF:s verksamhet.


Ovanstående policy för HSW har fastställts av 

Aktiviteter

Ett exempel på en HSW-aktivitet var Fototävlingen. Besökare och föreningarnas medlemmar uppmanades att skicka in sina bästa bilder med motiv från Hägernäs Strand. Syftet var att göra webbplatsen mer känd genom att i ett tävlingsgalleri visa många fotografers bilder, där målet var att lyfta fram det vackra, roliga, unika eller spännande i vårt område. HSW:s bildgalleri innehåller många bilder från fototävlingen.


Prisutdelning efter fototävlingen 2012
HSF:s Catarina Lindqvist delar ut första priset till vinnaren Tiit Tamme efter fototävlingen 2012

Kontakt

Kontakt mellan boende i Hägernäs Strand och HSF sker normalt genom den egna bostadsrättsföreningens styrelse.